I april sopas flis och grus bort

Ett säkert vårtecken är när flis, som använts under vinterns halkbekämpning, sopas bort. I år börjar arbetet lite senare än normalt på grund av vädret.

Flisborttagning hela april

Fortfarande kan vi inte komma åt allt eftersom en del flis är upplogat i snöhögar som ännu inte har smält. Vi beräknar att flisborttagningen kommer att pågå under hela april. Fastighetsägare uppmanas att sopa flis från trottoarerna ut i gatan, så att vi får med det när vi kommer.

Vädret styr

I år har vädret styrt möjligheten att påbörja soparbetet, men det normala är att vi väntar till just april med att sopa upp grus och flis. Anledningen är just det nyckfulla vårvintervädret. När det oväntat börjar snöa och bli minusgrader, utgör grus och flis ett skydd mot blixthalka.

Kommunala fastigheter

Vid kommunala fastigheter påbörjas arbetet med att sopa i början av april. Fastighetsskötarna på förvaltningen för Service ordnar så att sopning och bortforsling sker. Man beräknar starta arbetet i början av vecka 14 och planen är att det ska vara klart under april.