Ja till parkeringshus

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagens möte att uppföra parkeringshus i Aranäs stadsdel etapp 3 till ett bedömt värde av 300 miljoner kronor. Nämnden för Service får i uppdrag att projektera och uppföra parkeringshuset. Kostnaderna för parkeringshuset ska inarbetas i budgeten för 2019. Nämnden för Teknik ska tillsammans med nämnden för Service utreda driften av parkeringshuset samt driftskostnaderna.

För att kunna uppföra parkeringshus i Aranäs stadsdel etapp 3 görs en ändring i avtalet mellan Kungsbacka kommun och Lindbäcks Boende AB gällande genomförande och upplåtelse av mark. Det innebär ändring av villkor för uppförande av parkeringsplatser samt tidpunkt för tillträdet av marken.

Avtal klart med Serneke

Kommunstyrelsen godkände markanvisningsavtalet med Serneke Projektstyrning AB gällande Anneberg centrum. Kommunen ska tillsammans med Serneke ta fram en detaljplan för fastigheten Alafors 2:16 för och därmed utveckling av Anneberg centrum. Området ska utvecklas med cirka 160 bostäder i olika former varav en tredjedel med hyresrätt. I området finns även reserverad mark för en förskola.

Kontakta gärna

Kontakta gärna