Arbeten på Kraftvägen i Hede

Under våren och sommaren bygger vi om på Kraftvägen i Hede.

Vi utför ledningsarbeten och bygger en gång- och cykelväg. Arbetet börjar i mitten av april (vecka 17) och beräknas pågå till efter sommaren.

Ett körfält kommer att vara öppet vilket ger begränsad framkomlighet. Parkeringarna utefter gatan påverkas inte.

Mer information

Byggledare Peter Floberg
0300-83 81 19
peter.floberg@kungsbacka.se