Lustgas är en hälsofara

Tillståndshandläggarna på Miljö- och Hälsoskydd i Kungsbacka kommun vill informera om den stora hälsofaran med lustgas samt om vad konsekvenserna för serveringstillståndet skulle bli om sådan försäljning konstateras på serveringsställe i Kungsbacka.

Lustgas är en växande trend bland unga, som berusar sig genom att inhalera gasen från ballonger. Lustgas är en narkotisk gas som används inom vården, men den kräver särskild utrustning och medicinsk kompetens för att kunna användas riskfritt. Felaktigt använd har gasen stora risker, användaren kan bland annat få syrebrist till hjärnan vilket kan ge allvarliga skador.

Två fall i Göteborg

Tillståndsenheten i Göteborg har gett två krogar i centrala Göteborg varningar för att ha sålt lustgas till sina gäster. Den som har ett serveringstillstånd har ett utökat ansvar för ungdomar som vistas på krogen. Servering av alkohol ska ske ansvarsfullt, och man har uppträtt både ansvarslöst och högst olämpligt genom att utsätta ungdomarna för fara.