Ny gång- och cykelplan

Nu är den här, Kungsbackas nya gång- och cykelplan.

I Kungsbacka har vi numera en övergripande gång- och cykelstrategi, samt en gång- och cykelplan som är en mer detaljerad åtgärdsplan.

Gång- och cykelplanen är en plan för åtgärder som ska leda till att vi kommer närmare de målbilder som beslutats i strategin. Den nuvarande planen sträcker sig över åren 2018-2021 och antogs av nämnden för Teknik i januari 2018.

Höjd standard

- Under 2018 blir gång- och cykelvägen längs väg 954 Guntoftavägen klar. Vi kommer också att satsa på att höja standarden på huvudvägnätet i Kungsbacka stad vilket betyder att exempelvis korsningar kommer att byggas om. Förhoppningsvis kommer även gång- och cykelvägen längs med Varbergsvägen, mellan Torkelstorpsvägen och Torpavägen, att byggas vilket är ett samarbete med Trafikverket, säger Karolina Oxfall.

Guntoftavägen GC-väg

Varbergsvägen GC-väg

Mer information

Trafikplanerare Karolina Oxfall
0300-83 40 46
karolina.oxfall@kungsbacka.se