Ögärdets förskola stängs tillfälligt

Barnen får plats i andra förskolor och skollokaler i Fjärås under tid för utredning och sanering.

Efter spormätningar på Ögärdets förskola i Fjärås har man funnit låga halter av en typ av svartmögel i två utrymmen i den gamla delen av förskolan. Mätningar gjordes eftersom medarbetare upplevt besvär med luftvägarna. Kommunen fick svar på tagna prover den 9 april.

Det är inte lämpligt att vistas i lokalen under tiden för sanering, varken för barn eller personal. Därför väljer vi att stänga Ögärdets förskola under saneringsperioden, från och med den 10 april. Barnen kommer under denna tid att erbjudas placeringar i andra förskolor och skollokaler i Fjäråsområdet.

Hela byggnaden utreds 

Vi utreder nu hela byggnadens status vad gäller mögelsporer. Inom två veckor beräknar vi få svar på utredningen. Därefter kan sanering påbörjas och en tidplan upprättas. Verksamheten i den paviljong som nyligen placerats intill den gamla byggnaden berörs inte.

Öppna förskolan i Fjärås påverkas

I Ögärdets förskola finns också verksamheten Öppna förskolan. Den är nu stängd men vi tittar på alternativa aktiviteter för vårdnadshavare och barn som brukar vara där. Vi informerar här på kungsbacka.se när vi har mer information om detta. 

Kontakta gärna

För frågor om fastigheten, kontakta:
Mats Söderström, enhetschef Fastighet Service
mats.soderstrom@kungsbacka.se
0300- 83 50 14

För frågor om verksamheten i förskolan, kontakta:

Udo Weis, verksamhetschef Förskola & Grundskola
udo.weis@kungsbacka.se 
0300-83 40 34