Problem med skräppost

Kommunen har haft problem med sin e-post. Anställda har fått sina konton kapade och ett flertal antal skräpmejl har skickas ut i Kungsbacka kommuns namn. Kommunens IT-avdelning har arbetat med att stänga konton och just nu är problemen med skräpmejlen lösta.

I veckan har Kungsbacka kommun skickat ut ett antal e-postmeddelanden som klassificeras som skräppost. Detta har hänt på grund av att användare har blivit lurade att lämna ifrån sig sina inloggningsuppgifter. Vilket i sin tur möjliggjort för utomstående att skicka skräppost i kommunens namn.

Om utflödet av skräppost fortsätter kan det innebära att Kungsbacka kommun hamnar i en så kallad svartlista hos e-postleverantörerna. Konsekvensen av att bli svartlistad blir att Kungsbacka kommun inte kan skicka ut någon e-post. I nuläget är dock problemen med skräpmejlen lösta.

Men attacker där användaren luras till att lämna ut information är en utmaning att fånga upp. Vi jobbar därför kontinuerligt med att informera våra medarbetare om IT-säkerhet.

Kontakta gärna

Christer Blomqvist , verksamhetschef Digitalt center
christer.blomqvist@kungsbacka.se
0300-83 89 74