Så svarar unga i Kungsbacka - resultat från Lupp 2017

Nu finns resultatet av undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Högstadieelever i årskurs 8 och gymnasieelever i årskurs 2 har fått besvara frågor kring bland annat skola, fritid, arbete, trygghet, hälsa och inflytande.

Enkätsvaren ger en bred bild av hur kommunens unga invånare ser på sin tillvaro och vad de tänker om sin framtid. Undersökningen genomfördes under hösten 2017 i Kungsbacka kommun och samtidigt i nio kommuner i Göteborgsregionen.

Läs rapporten

Här kan du läsa hela Lupp-rapporten. Rapporten är framtagen av analytiker på Göteborgsregionens kommunalförbund / FoU i Väst.

Lupp-rapport Kungsbacka 2017

Så använder vi svaren

Just nu sprider vi resultatet av undersökningen bland tjänstemän i kommunen och ser över hur vi kan använda oss av ungdomarnas svar som underlag för beslut i frågor som rör unga. Vi kommer också att använda resultatet som ett verktyg för dialog med unga på olika sätt. Den 15 maj träffas ungdomar och politiker för en demokratidag där de kommer att prata om resultatet av Lupp-undersökningen.

Vad visar Luppen 2017?

Resultaten baseras på ungdomarnas egna svar och hur de upplever de olika områden som frågorna berör. Här är några exempel på vad som framkommer i Kungsbackas Luppen-undersökning:

  • Nästan tre av fyra tjejer i båda åldersgrupperna uppger att de minst flera gånger i veckan haft besvär med huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet och/eller sömnproblem
  • Ungefär varannan ungdom upplever att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen, men bara lite drygt var femte anser sig ha ganska eller stora möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer
  • Alkoholanvändning i båda åldersgrupperna har minskat
  • 15 procent av gymnasieeleverna uppger att de använt narkotika
  • Bara drygt fyra av tio tjejer i årskurs åtta uppger att de alltid är trygga i skolan, detsamma gäller drygt varannan kille
  • Cirka 30 procent av ungdomarna uppger att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott
  • Ungefär 85 procent av eleverna i årkurs åtta räknar med att läsa vidare efter grundskolan
  • Mer än var femte elev i årskurs åtta och nästan var tredje gymnasieelev tycker att det finns för lite att göra på fritiden.

Vad är Lupp?

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett nationellt enkätverktyg som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder landets kommuner, regioner och stadsdelar.

Enkäten delades ut till alla kommuninvånare som går i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet under hösten 2017.

För frågor om Lupp-undersökningen i Kungsbacka kontakta gärna:

Jacob Leuchovius
Utvecklare Kultur & Fritid
Kungsbacka kommun
0300-83 45 94
jacob.leuchovius@kungsbacka.se

Åsa Nilsson
Analytiker Göteborgsregionens kommunalförbund / FoU i Väst  
031-335 51 98
asa.bf.nilsson@grkom.se