Ta chansen att energieffektivisera ditt företag

Miljö & Hälsoskydd tillsammans med energirådgivare från förvaltningen för Service deltar i ett projekt om energieffektivisering för små och medelstora företag. I projektet ”Incitament för energieffektivisering” kan du som verksamhetsutövare få hjälp i hur du kan effektivisera användning av energi i företaget.

Det här nationella projektet drivs av Energimyndigheten. Målet är att hjälpa företag energieffektivisera och spara resurser som i förlängningen bidrar till ett hållbart samhälle.  

Förvaltningen för Miljö- och Hälsoskydd kommer göra tillsynsbesök inom projektet under 2018 och 2019. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Said Racic är med i projektet.  

- Det innebär att företaget först redogör för sin energianvändning genom en ”självskattning”. Utifrån den arbetar vi vidare beroende på om de precis börjat eller om de kommit en bit på vägen. Dels för vi en dialog för att öka medvetandet, dels bidrar vi med tips och råd samt berättar om olika möjligheter de har att använda sig utav energirådgivarna i kommunen.   

Har du din verksamhet i en hyrd lokal?  

Om du som verksamhetsutövare hyr din lokal där värme, el och vatten ingår i hyran bjud gärna in fastighetsägaren att delta vid mötet med kommunens tillsynspersonal. Om det finns någon i företaget som är ansvarig för energifrågor ser vi gärna att den personen deltar för att ni ska få ut så mycket som möjligt av besöket.

- Mötet med företaget lägger vi upp så att det passar för dem, de som är intresserade och jobbar med frågorna får vi möjlighet att komma längre med. Och det som inte alls har börjat tänka på energieffektivisering kan vi förhoppningsvis inspirera så att de börjar jobba med frågan. Tiden för detta kommer rymmas i den ordinarie tillsynstiden, säger Said Racic.  

Kom ihåg nyttan

Utöver att du själv bidrar till förbättrad miljö finns det många andra fördelar med att effektivisera företagets användning av energi. Drivkrafter för att energieffektivisera skiljer sig i olika verksamheter. Energieffektivisering innebär oftast kostnadsbesparingar genom beteendeförändringar, minskat underhåll eller investeringar. Många företag kan minska en stor del av sin energianvändning bara genom att ändra rutiner och beteenden utan att investera några pengar.  

Länkar:

Är du privatperson och intresserad av energirådgivning? 

Inspirationsfilmer om energieffektivisering

Mer information om metodstödet 
 
Metodstöd för projektet ”Incitament för energieffektivisering”