Ungdomar och politiker träffades i rådslag

Ungdomar, politiker och tjänstemän träffades 11 april i ett rådslag på Elektronen för att diskutera de förslag som kommit in och fått flest röster från ungdomar i vårens Barbrobetalar-kampanj.

Framförallt diskuterades det vinnande förslaget om gratis busskort till alla gymnasieelever. Andra frågor som diskuterades var temperaturen i skolan, gym och mötesplatser.

Eric Hermansson, Leo Bidegård och Liam Jörgensen går på Varlaskolan och besökte rådslaget.

– Jag är med i elevrådet, säger Eric. Jag tycker att vi har stora möjligheter att påverka i kommunen. Sedan kan det bli många nej på ett Barbrobetalar-rådslag, men när man är här och pratar med politikerna så förstår man varför.

Busskort för högstadieelever

Det skulle kosta cirka 20 miljoner att ge gratis busskort till alla högstadieelever. Det handlade mycket om kostnader och prioriteringar när busskorten diskuterades.

– Idag har vi precis tagit första spadtaget i bygget av det nya badhuset och där har vi gjort en jätteinvestering som kommer många kommuninvånare till godo. Det är en fråga om att prioritera inom den budget vi har, säger Fredrik Hansson (C), kommunalråd.

En fråga som kom upp var varför de som bor i Onsala inte får busskort om man går på Varlaskolan. Idag har de möjlighet att åka skolskjuts, men får inte vanliga busskort. Svaret som lämnades var att om man bor i Onsala så tillhör man Kapareskolans rektorsområde och är därför inte berättigad till busskort eftersom den närmsta skolan är Kapareskolan. De som använder sitt fria skolval får alltså inte busskort till en skola i ett annat rektorsområde.

Däremot blir det fria sommarbussresor för elever i årskurs 6 upp till och med gymnasiet, en satsning som kan göras tack vare ett tillskott på 350 miljoner kronor från regeringen till kommunerna.

Temperatur i skolan

Förslaget som röstats fram handlade om att det var för kallt i Kapareskolan.

– Jag har varit i kontakt med de ansvariga för fastighetsskötseln på Kapareskolan och de har inte kunnat hitta något fel, säger Fredrik Hansson. Men det vore bra om eleverna har möjlighet att själva anmäla fel till förvaltningen för Service när man upplever att det inte fungerar.

Ett problem är att temperaturen påverkas av antalet personer i en lokal.

– I skolornas lokaler är det inställt på 20 grader som standard, berättar Ulrika Granfors, förvaltningschef för Kultur & Fritid. Temperaturen påverkas av antalet elever i ett klassrum. I moderna lokaler kan värmen styras efter antal personer i en lokal, men det klarar inte våra äldre lokaler.

Gym

Flera förslag som lämnats handlade om gym på olika platser i kommunen.

– Kommunen får inte konkurrera med privata företag, säger Peter Söderberg (M), ordförande i nämnden för Fritid & Folkhälsa.

– Det här förlaget borde ni lämna till gym-kedjorna, föreslår Fredrik Hansson.

– Gym i sig är inte ingen affärsverksamhet, säger Magdalena Sundqvist (S), ledamot i nämnden för Fritid & Folkhälsa. Gym kan också drivas av föreningar. Man kan till exempel starta en sektion inom en förening som driver ett gym.

Biljardbord och pingis på Åsa Gårdsskola

Rektorn på Åsa Gårdsskola kunde inte närvara på rådslaget men lämnade in ett skriftligt svar på förslaget om biljardbord och pingis på Åsa Gårdsskolan. Hon skriver att de inte har plats för biljardbord och pingisbord eftersom de redan har alltför trånga undervisningslokaler och rastlokaler.

Eric Hermansson från Varlaskolan föreslår att man skulle kunna satsa på ett pingisbord utomhus. Peter Söderberg svarar att det är en möjlighet eftersom det finns både pingisbord och biljardbord för utomhusbruk.

– Vi kan se över möjligheten att ha pingisbord och biljardbord i områdeslokalerna. Det finns ju en områdeslokal i Åsa, säger Jacob Leuchovius, utvecklare på Kultur & Fritid.

Mötesplatser

"Det behövs en ny mötesplats för ungdomar i Kungsbacka med så simpla saker som sittplats, billigt fik, biljardbord. Helst i anknytning till Fyren där allt fler ungdomar hänger nu", skriver en av förslaglämnarna.

Ett annat förslag handlar om ett ungdomshus i Onsala.

"Jag skulle vilja ha ett ungdomshus i Onsala någonstans, där ungdomar kan vara och spela lite biljard, sällskapsspel, kanske nåt tv-spel och café med mera. För just nu så finns det ingenstans att vara i Onsala upplever jag", skriver förslaglämnaren.

Idag finns Elektronen och Protonen i centrala Kungsbacka och Galaxen i Onsala. Dessutom finns det områdeslokaler i Åsa, Särö och Fjärås. Även om det finns café på Elektronen och Galaxen är lokalerna idag inte i första hand utformade som traditionella fritidsgårdar med fasta öppettider, fik och biljardbord. Istället utnyttjas de efter behov och efter vilka aktiviteter som ungdomarna efterfrågar.

– Vi har övergett många av våra fasta öppettider och jobbar idag uppsökande på skolor och andra platser för att möta ungdomarna, säger Stefan Löfmark, verksamhetschef för Ung Fritid.

Stefan Löfmark berättar att ungdomarna skapar verksamhet med stöd av personalen i olika intressegrupper och på fler platser än områdeslokalerna.

– Om personalen blir mer lokalbunden så skulle vi få överge mycket av den uppsökande verksamheten där vi vill nå de ungdomar som mest behöver oss. Vi skulle inte heller kunna ha all verksamhet som skapas av ungdomarna själva, det kan vara allt från LAN-event till HBTQ-grupper och bilverkstadsprojekt.

Stefan Löfmark berättar också att det tidigare funnits fritidsgårdar med fasta öppettider men att de var dåligt besökta. Han säger att frågan om mötesplatser ska undersökas mer. Bland annat blir det en utredning om möjligheten att kombinera en mer traditionell fritidsgårdverksamhet med det uppsökande arbetet.

Läs mer om ungas projekt och intressegrupper på ungikungsbacka.se

På barbrobetalar.se hittar du alla förslag i vårens kampanj

Kontakta gärna

Utvecklare Nedim Kirlic
0300-83 78 50
nedim.kirlic@kungsbacka.se