Mervi Berntsson, årets handledare inom vård och omsorg. Lisa Jönsson och Sonja Svensson,  Vård-och omsorgscollege, Mervi Berntsson, Malin Edefors Vård- och omsorgscollege och Helena Jonsson, Kommunal Bilden: Sonja Svensson, ordförande i Vård- och omsorgs- college Kungsbacka delar ut priset till Mervi

Årets handledare inom vård och omsorg

Mervi Berntsson, undersköterska på Måhaga vård- och omsorgsboende är årets handledare inom kommunal vård och omsorg i Kungsbacka. Priset delades ut den 18 maj av Vård- och omsorgscollege i Kungsbacka.

Mervi Berntsson tog emot priset av Vård- och omsorgscollege i Kungsbacka. Efter utdelningen blev det firande med arbetskamrater, representanter från Vård och omsorgscollege och Kommunal. 

- Vilken överraskning! Det är så roligt att vara handledare, det känns så givande att se ungdomarna växa, både som elev och som människa, säger Mervi. 

Ser möjligheter hos varje individ

Nomineringen har gjorts av eleverna vid utbildningen och berörda arbetsgivare.

Motiveringen lyder:

Mervi har en mycket god förmåga att handleda elever utifrån deras förmåga och utgångspunkt. Hon ser möjligheter hos varje individ och för henne är det självklart att alla är välkomna och att de får den handledning de behöver. Det finns alltid en god dialog mellan eleven, lärarna och Mervi gällande det arbetsplatsförlagda lärandet, där både elevens styrkor och svårigheter kan belysas i syfte att stärka elevens lärande och utveckling i yrkesrollen.  

Mervi har ett förhållningssätt som gör att eleverna känner stöttning och vägledning i alla moment.  Hon gör eleverna delaktiga i arbetet med kunderna redan första dagen. Eleverna känner en trygghet tillsammans med Mervi och de känner sig aldrig dumma eller till besvär. De vet att de kan fråga om allt och hon ger varje dag möjlighet till reflektion.  

Mervi utstrålar ett lugn och är varje dag ett levande exempel på en undersköterska som trivs med sitt arbete och sitt yrkesval.  Eleverna känner sig värdefulla och välkomna på arbetsplatsen och blir med Mervis hjälp en del i arbetsgruppen.  

Chans till nationellt pris

Årets handledare är ett initiativ från riksföreningen för Vård och omsorgscollege. Nomineringen sker på tre nivåer – lokalt, regionalt och nationellt. Mervi Berntsson har alltså chansen att bli årets handledare på nationell nivå, som utses på rikskonferensen för Vård och omsorgscollege i höst.

Förra årets pristagare i Kungsbacka var undersköterskan Ulrika Uhlén som arbetar på Smedjans korttidsenhet.

Fakta Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. De utbildningar som ingår är Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet.

Kontakta gärna:

Sonja Svensson, ordförande Vård- och omsorgscollege
0300-835177
sonja.svensson@kungsbacka.se