Foto: Camilla Sjögren Foto: Camilla Sjögren

Nu lägger vi i bryggor på badplatserna

Det fina vädret fortsätter och nu har vi börjat lägga i bryggor, badstegar och badflottar. Läs här vilka bryggor vi lagt i under veckan.

Bryggor och badstegar

Torstensvik

I Tostensvik i Frillesås har vi lagt i den fasta bryggan och handikapprampen. 

Gårda brygga

Till Gårda brygga väntar vi på leverans av ett helt nytt bryggsystem och därför finns där ingen brygga ännu. 

Hanhals holme

Den stora flytbryggan ligger i.

Utholmen

Stegar och bryggor ligger i.

Smarholmen

På Smarholmen har vi gjort klart med flytbrygga, handikappramp och badflotte. Beachvolleybollplanen är iordninggjord för sommaren med ny sand och uppsatt nät.

Lerkil

På badplatsen i Lerkil har vi en entreprenör som byter det stora trädäcket, det blir färdigt under nästa vecka. När trädäcket är färdigt lägger vi i badflotte och handikappramp. Beachvolleybollplanen är iordninggjord för sommaren med ny sand och uppsatt nät.

Iglakärr

Brygga och stege är i vattnet.

Badvattentemperaturer

Från och med den 1 juni mäter vi vattentemperaturen varje dag på kommunens badplatser. Du kan läsa dagens temperatur på en skylt vid badplatsen och på kommunens hemsida.

Toaletter och soptunnor

Vi har öppnat alla toaletter på kommunens badplatser och ställt ut soptunnor. När det fina vädret kommer kan det snabbt bli fullt i soptunnorna men tänk på att inte ställa sopor utanför tunnorna, fåglarna sprider då snabbt ut skräpet.

Kontakta gärna

Kultur & Fritid
Teknisk service

0300-83 47 09