Ett helikopterlyft för bättre service

På morgonen onsdag 16 maj kommer en helikopter flyga lågt över centrala Kungsbacka. Helikoptern används för att lasta byggmaterial upp på taket till det som ska bli Teknikens hus.

Teknikens hus ska samla medarbetare och utrustning från flera förvaltningars tekniska driftverksamheter, som ett stadshus fast för driftpersonal. De nya lokalerna kommer skapa bättre förutsättningar för effektivare arbetssätt och nyttjande av ekonomiska resurser. För de berörda verksamheterna har det också funnits ett stort behov av nya lokaler för bättre arbetsmiljö. Just nu pågår arbetet med att förbereda medarbetarna på nya arbetssätt i huset parallellt med att lokalen byggs om.

– I och med att vi samlar flera driftverksamheter under samma tak skapar vi bättre möjlighet till samverkan mellan förvaltningarna och kan samnyttja material och kompetens på ett effektivare sätt vilket i sin tur ger invånarna bättre service, säger Lovisa Eld, förvaltningschef för Service.

Teknikens hus ska stå klart i mars 2019 och då bland annat inrymma verkstad, lager och förråd, men också administrativa lokaler.

Kontakta gärna:

Lovisa Eld, förvaltningschef Service, 0300-83 77 83

Karl Lundgren, förvaltningschef Teknik och tf förvaltningschef byggnadsförvaltningen, 0300-83 46 14

Ulrika Granfors, förvaltningschef Kultur & Fritid, 0300-83 40 98