Gräsklippning april till oktober

I Kungsbacka kommun håller vi våra allmänna gräsytor klippta och trimmade mellan den 15 april till den 31 oktober.

Vanligtvis klipper vi en gång per vecka. Gräs som inte klipps med gräsklippare trimmas i anslutning till gräsklippningen så att vi får ett fint helhetsintryck.