Här kan du tömma slammet från husbilen

I vintras stängde kommunen sin tömningsplats för husbilar vid Hammargårds reningsverk. Orsaken var trafiksituationen och hög belastning från tunga fordon.

Husbilar som vill tömma slam hänvisas därför till andra tömningsplatser. Trafikverket har rastplatser med möjlighet till tömning på två ställen längs E6:

  • Rastplats Ölmevallasjön i höjd med Fjärås.
  • Rastplats Sandsjöbacka vid kommungränsen mellan Kungsbacka och Mölndal.

Trafikverkets rastplatser

Det finns även möjlighet att tömma på flera campingar i kommunen, se länk nedan.

Husbilsplats.se

Ställplats borttagen

På grund av bygget av nya badhuset har vi även tagit bort ställplatserna för husbilar vid Kungsbacka sportcenter. Husbilar hänvisas istället till någon av campingplatserna i kommunen.