Information om upphandling av kioskverksamhet i Hede station

Med anledning av uppmärksamheten och reaktionerna kring Abbes gatukök i Hede, vill vi gärna tydliggöra hur vi arbetat med frågan.

Från kommunens sida har vi följt Abbes situation och är ledsna över hur han upplever den. Kommunen och de tjänstemän som arbetat med upphandlingen har följt all lagstiftning inom området. Det känns viktigt för oss att poängtera.
 
Vi kan som upphandlande myndighet inte gå in och stötta en enskild anbudsgivare  med innehållet i anbud under anbudstiden. Vi vill att det ska vara tryggt, rättvist och säkert att lämna anbud till kommunen. Kommunen ska behandla alla lika och ge näringslivet lika villkor att driva verksamhet. Det är en av anledningarna till varför det finns en lag på för området, Lagen om offentlig upphandling, LOU.
 
Abbe har fått information om att upphandling kommer att ske vid ett flertal tillfällen, och han har lämnat in sitt anbudet i tid. Underlaget saknade en del väsentlig information som gjorde att vi inte kunde bedöma verksamheten på ett bra sätt.
 
Vi fortsätter dialogen med Abbe för att se över hur och om, vi kan stödja honom för att han fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet.      

Kontaktpersoner:

Ann-Charlotte Järnström, Kommundirektör
0300-83 42 32

Lovisa Eld, Förvaltningschef service
0300-83 77 83