Insamling av ensilageplast i maj

All ensilageplast ska lämnas till återvinning. I maj kommer Svepretur och hämtar ensilageplast i Kungsbacka.

Lantbrukare, odlare, hästägare och andra hanterar årligen stora mängder använd plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för, växtskydds- och ensileringsmedel. Snart är det dags för hämtning av lantbruksplast igen. Glöm inte att sortera i olika fraktioner och se till att den är så ren som möjligt. Sten, grus, trä, metall eller kadaver får inte följa med. En bra riktlinje är att plasten ska vara ”skakren”. 

Insamlingskravet är baserat på ett direktiv från EU

EU:s avfallsdirektiv innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna, i fjärde hand energiåtervinning eller liknande och så vidare.

Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. För ensilageplast handlar det om högst två transporter inom kommunen per år vilket innebär att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt att återvinna istället för att lämna till förbränning.

Hämtningsställen och tider i Kungsbacka

Insamling i Kungsbacka kommun sker på:

22-23 maj klockan 13-18 (tisdag) och 7-12 (onsdag) Ölmevallavägen 493, Frillesås

22-23 maj klockan 13-18 (tisdag) och 7-12 (onsdag) Välås Gård, Bröndomevägen 105 Vallda

Mer information hittar du på Svepreturs webbplats.  

Läs mer om hanteringen