Intresset stort när Kungsbacka växer

Att Kungsbacka växer så det knakar har nog inte gått någon obemärkt förbi. Att dessutom intresset för att veta mer är stort blev också tydligt på vårens sista Frukostklubb.

"Kungsbacka växer!" var morgonens ämne på vårens sista frukostklubb på Matverket som presenterades av av Elinor Filipsson, näringslivschef samt Emma Kjernald, Jenny Olsson och Viktoria Fagerlund från nya samhällsbyggnadskontoret.

Att intresset var stort märktes också på bredden av företag och branscher som besökte morgonen. Med utgångspunkt från kommunens vision och kommunfullmäktiges mål presenterades planer och mål. Kungsbacka ska växa från dagens ca 82 000 invånare till närmare 130 000 år 2050. Det kan tyckas långt bort men mycket av det som ska vara klart då måste planeras nu.

Stor expansion och utveckling av centralorten

Den valda strategin för bostadsbyggandet är att det ska ske i kommunens olika tätorter. Då krävs det att man också planerar för den service som kommer att behövas: skolor, barnomsorg, med mera. Många projekt är redan i full gång, inte minst i och i anslutning till Kungsbackas centralort. Här beräknas invånarantalet öka från ca 20 000 idag till 50 000 år 2050. Det byggs inte bara bostäder utan även parkeringar och verksamhetslokaler.

Marktillgång viktig förutsättning för etablering

Marktillgången för företagsetableringar och expansioner är även det en viktig fråga - inte minst med utgångspunkt från att Kungsbacka är länets mest företagsamma kommun och en attraktiv plats som del i en storstadsregion. Elinor Filipsson presenterade de områden som redan nu är under planering och uppmanade de företag som är intresserade av mark att höra av sig.

Närmast i tid ligger Duvehed, ett område strax norr om Fjärås station. Där är detaljplanen klar och etableringar redan på gång. Även planeringen av Klovsten är i full gång. Det finns många saker att ta hänsyn till när det gäller satsningar för näringslivet. Först och främst att se till befintliga företags behov, framförallt de som vill växa, men även att arbeta strategiskt med nya och attraktiva etableringar.