Bilden: Invånardialog på Seniormässan i september 2017. Foto: Camilla Sjögren

Invånardialog om att skapa välfärd tillsammans

Det finns ett intresse för digital teknik och hjälpmedel och tankar om alternativa lösningar för att tillgodose behov av hjälp. Det visar resultatet från invånardialogen på Seniormässan hösten 2017.

I september 2017 genomförde Vård & Omsorg en invånardialog på temat ”Hur skapar vi välfärd tillsammans”. Dialogen hölls på Seniorsmässan på Kungsbacka Teater och besökarna fick svara på frågor som vilka digitala lösningar man känner till och har behov av men även dela med sig av sina tankar om hur vi kan utveckla vår verksamhet genom att samverka med andra aktörer än de vi redan har ett samarbete med. De fick även besvara frågor kring hur man som kommuninvånare kan medverka och stödja vår verksamhet genom till exempel volontärverksamhet.

Många förslag från deltagarna i dialogen

Resultatet av dialogen är nu sammanställt och visar att majoriteten av besökarna som medverkade i dialogen hade förslag på alternativa lösningar där man genom andra aktörer och digital teknik skulle kunna tillgodose behov av insatser. De insatser man kan tänka sig att ta hjälp av andra aktörer med är framför allt städ, tvätt, hushållstjänster eller trädgårdsarbete samt sociala aktiviteter, promenader och utevistelse.

Det som flera lyfte fram är att det är viktigt att det finns lättillgänglig information om vilka lösningar som finns och att man har ett behov av stöd för att hitta denna information till exempel på Internet. Brist på information och okunskap skapar osäkerhet men med tillräcklig kunskap kan personen våga exempelvis använda ny teknik eller hjälpmedel.

Majoriteten hade också en positiv bild av volontärverksamhet och gav förslag på vad de själva gärna skulle bidra med. De aktiviteter som var mest populära var att gå ut på en promenad, besöka någon i hemmet eller ha ett samtal med någon över en kopp kaffe. 

Resultatet en del av fortsatt utvecklingsarbete

Resultatet har rapporterats till förvaltningsledning och nämnd och blir nu ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom Vård & Omsorg.

- Vi behöver ständigt fundera över hur vi anpassar oss till samhällsutvecklingen och utvecklar vårt uppdrag. Det handlar om hur vi väljer att utveckla och förbättra vår verksamhet men även att vi använder våra resurser så effektivt som möjligt. Resultatet av invånardialogen visar bland annat att det finns en vilja och engagemang hos våra kommuninvånare att vara medskapare i vår verksamhet framöver och det känns mycket positivt. Vi kommer att arbeta vidare med resultatet i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg.

Läs slutrapporten "Invånardialog kring hur vi skapar välfärd tillsammans"

Kontakta gärna:

Marianne Kierkemann (M), ordförande nämnden för Vård & Omsorg
0708-93 73 83

Christan Haneson (L), 1:e vice ordförande nämnden för Vård & Omsorg
0769-42 30 11