Konst till nya badhuset

Nu är upphandlingen om konst till nya badhuset klar. Så här går vi vidare med förslaget.

Upphandling om konst till nya badhuset

Tidigt i våras gick Kungsbacka kommun ut med en upphandling om konst till nya badhuset. Verksamma konstnärer kunde komma in med förslag till konstnärlig utsmyckning och totalt inkom 72 förslag, av dessa valde juryn ut tre finalister. Nu är det avgjort vem som får uppdraget, nämligen den finska världskonstnären Mari Rantanen.

Big Splash! - konstverket som ska pryda ytterväggarna i Kungsbackas nya badhus

Juryn bestod av tjänstepersoner från olika förvaltningar i kommunen med kompetens inom konst- , arkitektur och byggnation. De skriver i sin motivering att de ser lekfulla färgeffekter i en konsekvent färgskala och abstrakta mönster som refererar till och ger en förnimmelse av lustfyllt plaskande och simmande. De menar att det energirika uttrycket appellerar till den breda allmänhet som badhuset vänder sig till. Gestaltningens format fungerar väl både på långt håll och nära och dess monumentala skala harmonierar med byggnadens stora volymer, som den integreras väl med. Konstruktion och materialval uppfyller kraven för de tekniska kvaliteterna avseende hållbarhet, underhåll och livslängd.

–  Vi är glada att det är en sådan välrenommerad konstnär som ska göra detta verk och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med henne nu när den exakta utformningen ska göras säger Ulrika Granfors, förvaltningschef Kultur & Fritid

Så går vi vidare

Efter att valet av konstverk blev klart har förvaltningen för Kultur & Fritid fått reaktioner på det skissförslag som lämnats in och vi förstår att delar av verket kan ge andra associationer än vad konstnären hade tänkt. De synpunkterna kommer konstnären nu ta med sig in i sitt fortsatta arbete med konstverket.

–  Så här vill vi inte att vårt nya badhus ska uppfattas. Därför beslutade nämnden för Kultur & Turism att vi kommer ge i uppdrag till konstnären att göra justeringar så att de associationerna inte uppstår säger ordförande i nämnden för Kultur & Turism Maria Andersson (C).

Kontakta gärna