Krisberedskapsvecka ska öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Kungsbacka kommun deltar i kampanjen.

- Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap ökar. Förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger kommunikationsspecialist Ida Jost, som projektleder Krisberedskapsveckan i Kungsbacka kommun.

Ska öka kunskapen och förbereda

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

- Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger Ida Jost.

Lokala aktiviteter på Fyren

De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna om hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse.

I Kungsbacka kommun kommer följande aktiviteter att äga rum under veckan i samarbete med bland andra Civilförsvarsförbundet, Lottakåren, Polisen, Röda Korset, Svenska Blå Stjärnan och Frivilliga Bilkåren:


• ”Om krisen eller kriget kommer” – föreläsning
Gabriella Andersson från Civilförsvarsförbundet pratar kring hemberedskap och innehållet i broschyren som delas ut till alla svenska hushåll. Tisdag 29 maj kl.18.30-20 och onsdag 30 maj kl.18.30-20


• Prata hemberedskap med oss – kom i gång med krislådan
Träffa medarbetare från kommunen, lokala frivilligorganisationer och samverkansaktörer på Fyren. Vi finns på plats måndag-torsdag 10-20, fredag 10-18 och lördag 11-15.

”Om krisen eller kriget kommer”

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats www.dinsäkerhet.se.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Mer information

Klicka här för att läsa mer om lokala aktiviteter under Krisberedskapsveckan
Klicka här för att läsa mer om Krisberedskapsveckan och broschyren "Om krisen eller kriget kommer"