Kungsbackas företag på en världsmarknad

En butik har nyss varit på inköpsresa i Singapore och ett annat företag säljer produkter har kunder från hela världen. Kungsbackas företagare agerar inte endast på en lokal spelplan – de är pjäser på hela världens ekonomiska bräde.

Företag i Kungsbacka konkurrerar idag inte bara med andra lokala företag, utan är en del av en internationell världsmarknad. Det är en av slutsatserna ifrån företagsveckan som Kungsbacka kommuns näringslivsenhet genomförde i mars.

– Vi ser tydligt att många företag idag befinner sig på en global marknad, konkurrenterna finns både utanför Kungsbackas och Sveriges gränser. Det är jätteviktigt för oss att fortsätta skapa så bra förutsättningar som möjligt för företagen så de behåller sin konkurrenskraft, säger Elinor Filipsson chef på näringslivsenheten i Kungsbacka Kommun.

Det är inte bara konkurrens som visar på Kungsbackas företag i ett internationellt sammanhang. Många företag är kunskapsintensiva och importerar varor som de förädlar och säljer vidare till kunder över hela världen. Alla typer av företag, både stora och små, påverkas av världsekonomin och villkoren för import och export.

”Vi arbetar för företagen”

Bilden av hur globaliseringen påverkar företag i Kungsbacka är inte ny för Elinor Filipsson och hennes kollegor, men resultatet av besöken hos företagarna stärker riktningen i deras arbete. Besöken ger värdefull input om företagsklimatet och är ett bra sätt att vårda relationerna med företagen.

Arbetet för näringslivet i Kungsbacka pågår på många områden, platsutveckling, stöd för kompetensförsörjning och programmet 100 % välkommen är några exempel. Företagare ska vara välkomna i Kungsbacka och företagsklimatet ska vara gynnsamt.

– Det är företagen vi arbetar för och ett gott företagsklimat bygger vi tillsammans med dem. Just därför är företagsbesöken jätteviktiga för oss. Vårt mål är att träffa 130 företag i år och idag har vi gjort cirka 40 besök, så vi är på god väg, avslutar Elinor.