Vi lånar ut flytvästar

Räddningsvästar eller flytvästar finns att låna gratis i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet och Kungsbacka kommun. Västarna lånas ut max tre dagar.

Hämta västarna i ishallen

Västarna hämtas i ishallen på Kungsbacka Sportcenter måndag-fredag klockan 7-21 samt lördag och söndag 9-18.

Mer information lämnas av:
Kultur & Fritid
Personalen i ishallen
Telefon: 0300-83 47 22

Kontakta gärna

Kungsbacka ishall
0300-83 47 22 

Besöksadress
Kungsbacka Sportcenter 8, 434 42 Kungsbacka