Längre handläggningstid på färdtjänst

Just nu är det längre handläggningstid för färdtjänsttillstånd än vanligt.

Normalt är handläggningstiden för ett färdtjänsttillstånd fyra veckor. På grund av många ansökningar är det just nu sex veckors handläggningstid.

Om du vet att du snart behöver nytt tillstånd, sök i god tid.

Läs mer om färdtjänst.