Lokalvården miljödiplomeras för tredje gången

Lokalvården miljödiplomeras för tredje året i rad. – Det känns bra att ännu en gång få ett bevis på det som vi jobbat hårt för, säger Sandra Einhaus, utvecklare på Lokalvård.

Det var under våren 2016 som kommunens lokalvård miljödiplomerades för första gången. Då hade lokalvården bland annat halverat användningen av kemikalier, minskat förbrukningen av tvål och pappershanddukar, och utbildat personalen i städmetoder utan kemikalier.

Sandra Einhaus arbetar med hållbarhetsfrågor på Lokalvård. Hon ser många vinster med lokalvårdens miljöarbete – såväl för naturen som för människan.

– Våra medarbetare och dem vi städar för i kommunens lokaler, förskolebarn till exempel, behöver inte utsättas för onödiga kemikalier.

Hållbarhet i fokus hos lokalvården

Det görs kontinuerligt många miljösatsningar inom lokalvården. Till exempel arbetas det aktivt med att:

 • Byta ut kemikalier till ett bättre alternativ, eller välja bort dem helt
 • Använda miljömärkta städdukar som gör rent utan kemikalier
 • Utbilda personalen – en kompetensutvecklare har anställts som bland annat kommer att jobba med utbildningar i hållbar städning
 • Minska pappersutskrifterna, genom att varje medarbetare har en surfplatta
 • Sänka antalet tjänsteresor med egen bil, och istället välja kommunens bilpool vars fokus är fossiloberoende fordon
 • Minska förbrukningen av plastpåsar, genom att ta bort dem i många av kommunens lokaler

Medarbetarnas engagemang avgörande

Lokalvården har också en miljögrupp som arbetar med miljöfrågor i samarbete med miljösamordnaren, och det arrangeras ett miljöcafé en gång i månaden där alla medarbetare är välkomna att diskutera miljön samt ta upp idéer. Detta har spridit sig i kommunen och nu finns det ett kommungemensamt miljöcafé utöver lokalvårdens.

– Våra lokalvårdare har hela tiden visat ett fantastiskt engagemang, vilket gjort det möjligt att genomföra vår miljösatsning. Jag hoppas att fler verksamheter kan bli inspirerade av vårt arbete, säger Ann Cathrine Roxhage, verksamhetschef Lokalvård.

Lokalvårdens miljöarbete i siffror:

 • 97 procent – andel miljömärkta rengöringsmedel som köps in idag
 • 26 procent – så många fler miljömärkta städdukar köps in idag, jämfört med två år sedan
 • 12 procent – så mycket har verksamhetens pappersförbrukning minskat sedan medarbetarna fick surfplattor
 • 0,03 liter – så mycket rengöringsmedel använder lokalvården per kvadratmeter och år
 • 3000 mil – så många färre mil har körts med egen bil för tjänsteresor, när tjänsteresorna istället bokats via kommunens bilpool

Så går en miljödiplomering till

För att bli miljödiplomerad måste en verksamhet aktivt och strukturerat arbeta med miljöförbättringar. Det är Miljöförvaltningen i Göteborgs stad som utfärdat miljödiplomet. I sin motivering skriver de följande om Lokalvård:

Det finns ett bra miljöengagemang i verksamheten och miljöledningssystemet är väl förankrat med ledningen och väl integrerat i verksamheten. Det finns tydliga rutiner samt instruktioner och ni visar både i vilja och handling att ni minskar er miljöbelastning.

Kontakta gärna

Ann Cathrine Roxhage, verksamhetschef Lokalvård
0300-83 42 38
ann-cathrine.roxhage@kungsbacka.se
Sandra Einhaus, utvecklare Lokalvård
0300-83 40 62
sandra.einhaus@kungsbacka.se