Många katter fortfarande smittade av salmonella

Det är fortfarande många katter i Kungsbacka som blivit smittade av salmonella, troligtvis från smittade småfåglar. Under häckningsperioden för fåglar kan dessa vara extra lätta byten för katter.

I Kungsbacka kommun har länsstyrelsen upptäckt flera fall av salmonellasmitta hos katter. I nuläget är det svårt att veta hur länge smittan håller i sig. Nu uppmanas kattägare i kommunen att hålla koll på sina djur.

Det allmänna rådet är att om din katt har förlorat sin energi eller har okända symptom ska du kontakta en veterinär.

Så undviker du att sprida salmonella

Salmonellasmitta är ett nationellt problem som brukar bli större under vårvintern. Katter smittas ofta när de kommer i kontakt med infekterade småfåglar eller deras avföring. Eftersom även människor och andra djur kan smittas av salmonella är det viktigt att tänka på hygien. För att undvika smittspridning bör man tvätta händerna efter kontakt med sjuka katter och fåglar, och efter att man gjort rent kattlådor och fågelbord. Håll gärna din katt inomhus de närmaste veckorna eller se till att den inte kan nå fågelbord eller liknande när den är utomhus.

Följ länsstyrelsens råd vid smitta

Om din veterinär konstaterar att din katt har salmonella får du information om hur du ska sköta hygienen. Det är viktigt att du följer råden för att minska risken att sprida smittan. Smittade katter bör vara inomhus tills de inte längre visar symtom. Katter tillfrisknar som regel på egen hand från en salmonellainfektion. En del katter blir dock allvarligt sjuka och de behöver understödjande veterinärvård, ibland under en längre tid.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har på bara drygt två månader sedan årsskiftet påvisat 1 007 salmonellasmittade katter. Aldrig tidigare, ens på ett helt år, har så många katter konstaterats ha salmonella i Sverige.

Läs mer

Statens veterinärmedicinska anstalt

Länsstyrelsen 

Kontakta gärna

Heléne Harryson 
Enhetschef Miljö & Hälsoskydd
0300-83 49 54
helene.harryson@kungsbacka.se