Ny reglering för parkering införs successivt

Den nya parkeringsregleringen i Kungsbacka börjar införas efter sommaren. Tills vidare gäller nuvarande reglering och befintlig skyltning.

Den 18 april fattade nämnden för Teknik beslut om ändrad parkeringsreglering för Kungsbacka stad. Syftet är att skapa en mer enhetlig reglering som ska göra det enklare för den som parkerar. Med den nya regleringen kommer exempelvis p-skivan att gälla på flera platser i Kungsbacka stad än idag.

Kolla på skyltarna

 - Vi får många frågor om när den nya parkeringsregleringen börjar gälla. Det tar tid att ändra både lokala trafikföreskrifter och att byta alla skyltar, så vi vill förtydliga att tills vidare gäller den gamla regleringen och befintlig skyltning, säger Charlotta Ljungkull, enhetschef Planering Trafik & Park på förvaltningen för Teknik.

Förändringarna börjar genomföras efter sommaren, och införs sedan successivt under hösten 2018 och under 2019.

Mer information

Charlotta Ljungkull
0300-83 50 31
charlotta.ljungkull@kungsbacka.se