Enhetscheferna Anneli Hafström och Sandra Nilsson samt projektsamordnare Semir Robovic. Foto: Catharina Norberg. Bygget av Sandlyckan vård- och omsorgsboende pågår för fullt. Foto: Catharina Norberg. Pensionärsorganisationerna tar del av planeringen kring inredning och utformning av utemiljön. Foto: Ciprian Gorga. Pensionärsorganisationerna tar del av planeringen kring inredning och utformning av utemiljön. Foto: Ciprian Gorga. Skiss av hur Sandlyckan vård- och omsorgsboende ska se ut.

Nya vård- och omsorgsboendet i Kullavik tar form

I september öppnar Kungsbackas nya vård- och omsorgsboende i Kullavik. Bygget pågår för fullt och under våren arbetar vi intensivt med rekryteringen av personal och planering av inne- och utemiljö.

Resan med att planera byggnationen av Sandlyckan vård- och omsorgsboende började redan 2015 och själva byggnationen startade hösten 2016. Nu växer ett område upp runt omkring Sandlyckan med villor, hyresrätter och bostadsrätter av olika slag.

Det nya boendet ska rymma 60 nya lägenheter á 32 kvm med sovrum, pentry och badrum fördelat på sex enheter samt ett tillagningskök. Varje enhet har även egen samvaro- och matplats. 

Under våren pågår nu ett intensivt arbete med rekrytering av personal till boendet. Totalt 60 undersköterskor ska anställas. Utöver detta rekryteras även sjuksköterskor, personal inom rehablitering samt personal till tillagningsköket.

Två enhetschefer för de sex enheterna har anställts som nu arbetar med att anställa omsorgspersonal.

- Det har varit fantastiskt trevliga möten med kompetenta blivande medarbetare. Ledord i rekryteringen är värdegrund, bemötande och medskapande. Som medarbetare hos oss kommer man ha möjlighet att vara delaktig i att bygga upp en verksamhet tillsammans med sina kollegor. All omsorgspersonal får tre veckors gemensam introduktion som ger en bra grund att jobba utifrån, säger enhetscheferna Anneli Hafström och Sandra Nilsson.

Satsning på inredning och utemiljö

Ett gediget planeringsarbete vad gäller inredning och utformning av utemiljön har pågått under våren. Ansvariga för inredningen har arbetat tillsammans med sakkunniga inom Vård & Omsorg och demensområdet för att det ska bli så bra som möjligt för de boende. Även pensionärsorganisationer har tagit del av planeringen kring inredning och utformning av utemiljön och man vill gärna att gemenskap och elementet vatten ska vara ledord för miljön.

På Sandlyckans vård- och omsorgsboende satsar man på utemiljön i form av träningsredskap som är utformade för att möta många olika träningsbehov. Det blir en barr, boulebana och olika material och underlag på slingor för promenader. 

En speciell satsning har även gjorts på utsmyckning både inne och ute i form av till exempel konst. Även detta utsmyckningsarbete görs tillsammans med personal som har kunskap om behov hos personer med demenssjukdom.

Planering för inflyttning påbörjad

Under våren påbörjas även planering för fördelningen av lägenheterna på Sandlyckan vård-och omsorgsboende. Erbjudanden kommer att skickas ut under sommaren.

Öppnar i september

Det nya boendet ska vara klart i augusti med all personal på plats. En månad senare, 1 september öppnar boendet och fylls på successivt med nya hyresgäster.

- Derome bygger fastigheten och tillsammans med kommunen följs tidsplanen för byggnationen och vi har levererat det som avtalats. Det har fungerat väl både med ekonomi och tid. Vi ligger helt i fas och är väldigt nöjda från kommunens sida, säger Semir Robovic, projektsamordnare Förvaltningen för Service.

Kontakta gärna:

Helene Ljungqvist, verksamhetschef Vård & Omsorg
0300-83 81 92
helene.ljungqvist@kungsbacka.se

Semir Robovic, projektsamordnare Service
0300-83 89 09
semir.robovic@kungsbacka.se