Ögärdets förskola beräknas öppna i augusti

Kommunen har nu undersökt inomhusmiljön på Ögärdets förskola i Fjärås. Efter förbättringar i ventilation och vissa åtgärder i byggnadskonstruktion beräknar vi kunna öppna förskolan igen vecka 32.

Kommunen har nu fått svar på den utredning som beställt för att undersöka inomhusmiljön på Ögärdets förskola i Fjärås. Den visar förekomst av låga andelar av mögelsporer, vilket indikerar fuktproblem i byggnaden.

Serviceområde Fastighet arbetar nu vidare utifrån utredningens resultat och planerar ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Det handlar om förbättringar av ventilationen, åtgärder i byggnadskonstruktion och se över textilierna inomhus.

-  Vi räknar med att förbättringsåtgärderna inomhus kan vara klara vecka 32, men att arbetet med åtgärder på utsidan sannolikt fortsätter efter det, säger Robin Helleland, fastighetsförvaltare, Förvaltningen för Service. Vår bedömning är att verksamheten i förskolan ska kunna starta så snart vi är klara inomhus.

Stängdes i april

Ögärdets förskola stängdes i april då spormätningar visade på låga halter av en typ av svartmögel i två utrymmen i den gamla delen av förskolan. Mätningar gjordes eftersom medarbetare upplevt besvär med luftvägarna. När förskolan stängdes fick barn och personal flytta till andra förskolor i området.

Vid ett informationsmöte i mitten av maj fick vårdnadshavare och medarbetare information om utredningens resultat. Vid mötet deltog expertis från Västra Götalands  Miljömedicinska Centrum (VMC) för att informera om hälsoaspekter kopplat till resultat av utredningarna. VMC informerade om att de låga sporhalterna som uppmätts i sig inte kan orsaka sjukdomsbesvär men eftersom de indikerar fuktskador behövs fortsatt utredning på det sätt som nu planeras.

Kontakta gärna

Robin Helleland, förvaltare Serviceområde Fastigheter
0300-83 40 59
robin.helleland@kungsbacka.se