Ombyggnad av Onsalavägen

Under våren och sommaren bygger Trafikverket om Onsalavägen vid Oskarsberg och Forsbäck.

De två korsningarna i Forsbäck (Onsalavägen-Fasanvägen Norra) och Oskarsberg (Onsalavägen-Tranbärsstigen) byggs om och får trafikljus. Före och efter dessa korsningar kommer vägen att breddas för att få plats med två genomgående körfält i varje riktning. Det blir även ett separat körfält för vänstersvängande trafik.

Vägen genom Forsbäck byggs om på en 750 meter lång sträcka och får en smal mittremsa, med bredden 1 meter.

Färdigt i höst

Bygget börjar i slutet av maj 2018 och beräknas vara klart i höst. Det kommer att bli viss påverkan på trafiken under byggtiden. Trafikverket arbetar för att minimera störningarna så mycket det går.

Läs mer om Onsalavägen Forsbäck-E6