Queer up - Kungsbackas festival för mänskliga rättigheter

Välkommen till Queer up - Kungsbackas festival för mänskliga rättigheter!

Festivalen äger rum på Kungsbacka torg 9 juni klockan 12-19. Det blir livemusik, poesi, utställare, drag-sminkning, ansiktsmålning, queerspel, andra aktiviteter på torget och utdelning av priset Årets insats för ett jämlikt Kungsbacka. Dessutom blir det en manifestation för allas lika värde och kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg kommer att hålla tal.

– Vi hoppas på en festival som kan bidra till en känsla av gemenskap, gemensamt ansvar och att ställa upp för varandra, oavsett vilka vi är och var vi kommer ifrån, säger Ulrika Glingborn, ungdomskonsulent och samordnare för festivalen.

I år är temat för festivalen "Vem är du?" och handlar om identiteter.

– Vi har valt temat eftersom identiteter är något som är viktigt och ibland kontroversiellt i samhället. Det behöver belysas, säger Ulrika Glingborn.

Nadja Evelina, country och punk på scen

I år gästas festivalen av låtskrivaren och artisten Nadja Evelina som fick sitt genombrott med låten Finast utan filter. Dessutom uppträder country- och rockbandet Henke Wermelin & His New Love, Kungsbacka-duon Combi Cats som uppträder med olika musikaliska uttryck inspirerade av punken, Kungsbacka kulturskolas folkmusikgrupp och de lokala artisterna Matilda och Klara.

Gemensam tavla - manifestation för allas lika värde

Alla besökare på torget får möjlighet att vara med och skapa en gemensam tavla som blir årets manifestation för allas lika värde. Tavlan kommer sedan att överlämnas till Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

Årets insats för ett jämlikt Kungsbacka

Liksom tidigare år delar Queer up ut vandringspriset Årets insats för ett jämlikt Kungsbacka. De nominerade i år är Onsala Pirates basketbollförening, speleventet LANBIT och Kungsbackas gymnasiebibliotekarier. Röstningen är öppen till och med fredag 8 juni.

Läs motiveringarna och rösta 

Utställare och tält på torget

Friskis & Svettis
Rekryteringscenter, Kungsbacka kommun
LO
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Dragsminkning
Queer speltält
Ansiktsmålning
Fritid & Livsstil, Kungsbacka kommun
Tavlan - gemensam manifestation för allas lika värde
Ungdomsmottagningen
Bokbilen

Föredrag: Kungsbacka bortom planeringsnormerna

Emanuel Alfredsson pratar om arkitektur och stadsplanering med avstamp i Kungsbacka kommun och dess framtida utmaningar.

Plats: Kyrkskolans aula
Tid: 14.00

Vad är Queer up?

Queer up är en festival som genomförts runt om i Kungsbacka sedan våren 2011. Vi tror på kraften att tillsammans lyfta upp och betona vikten av allas lika värde. Vi strävar efter att utmana normer och föreställningar som begränsar och stänger in människor, bekämpa all form av diskriminering och påverka attityder i positiv riktning.

Föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner är med och bidrar med programpunkter.

Förvaltningen för Kultur & Fritid är huvudarrangör och samordnare för festivalen. Alla festivalens programpunkter är alkohol- och drogfria.

Vår värdegrund

  • Queer up tar aktivt ställning för mänskliga rättigheter, såsom de definierats i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Barnkonventionen.
  • Queer up arbetar mot diskriminering och förtryck utifrån funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller-uttryck, etnicitet, trosuppfattning, sexualitet, social tillhörighet eller ålder.
  • Queer up tar avstånd från alla former av våld.
  • Queer up uppmuntrar till öppna samtal och diskussioner, och till att utmana samhällets, såväl som sina egna, normer och föreställningar.

Kontakta gärna

Ungdomskonsulent Ulrika Glingborn
0300-83 52 82
ulrika.glingborn@kungsbacka.se