Tyck till om kvarteret Banken

Nu kan du tycka till om planerna för kvarteret Banken, där den så kallade brända tomten ingår. Samrådet pågår mellan 15 maj och 12 juni 2018.

På torget i Kungsbacka innerstad ligger kvarteret Banken där bland annat Turistbyrån och den så kallade brända tomten finns idag. Planförslaget som samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram innebär att kvarteret kompletteras med verksamhetslokaler samt att cirka 60 nya bostäder byggs.

Samtidigt som förutsättningarna för utveckling av kvarteret möjliggörs har detaljplanen ett tydligt syfte om att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Utveckling av innerstaden

Den gamla stadskärnan kompletteras med fler bostäder och gallerian får ett bättre sammanhang i anslutning till en gård där uteserveringar är möjliga. Axeln mellan torget och Västergatan stärks och en ny och spännande miljö tillskapas som höjer upplevelsen av innerstaden och gallerian. Brända tomten kan bebyggas med ett flerbostadshus med verksamhet i sockelvåningen ut mot torget och Norra Torggatan.

Öppet informationsmöte

Är du intresserad och vill veta mer om utvecklingen av kvarteret Banken kan du komma på informationsmöte där du kan ställa frågor.

  • 21 maj klockan 18-20, i stadshuset Kungsbacka.

Skicka in dina synpunkter

Har du synpunkter skickar du in dem skriftligt Samhällsbyggnadskontoret senast 12 juni 2018.

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Mer information

Läs mer om utvecklingen av kvarteret Banken här: Kvarteret Banken eller besök vår utställning i stadshusets entré.

Kontakta gärna