Utveckling av Nordöstra Kungsbacka stad

Genom ett planprogram utreder nu Samhällsbyggnadskontoret hur området mellan Hede station och Tölö Ängar kan utvecklas med bebyggelse. Under samrådstiden kan du vara med och tycka till om den tänkta utvecklingen.

Planprogrammet syftar till att möjliggöra flera nya stadsdelar med bostadsområden i Voxlöv och Tölö Ängar. Områdena ska ha ett varierat bostadsutbud och utrymme för kommunal service. Hedeleden ska byggas ut för att koppla samman områdena. Det ska vara enkelt att röra sig till fots och med cykel i området och det ska vara enkelt att ta sig till Hede station. Grönområden ska tas tillvara och utvecklas för att användas för rekreation.

Kom på öppet hus

Är du intresserad och vill veta mer om de planerade områdena kan du komma på öppet hus där du kan ställa frågor. Det finns två tillfällen att välja mellan.

  • 22 maj i stadshuset i Kungsbacka klockan 18-20

  • 28 maj i Hedeskolans matsal i Kungsbacka klockan 18-20

Skicka in dina synpunkter

Har du synpunkter skickar du in dem skriftligt Samhällsbyggnadskontoret senast 25 juni 2018.

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Mer information

Läs mer om utvecklingen här: Nordöstra Kungsbacka stad

Kontakta gärna

Kontakta gärna