Vägomläggning på Inlag

Måndag 21 maj ändrar vi vägsträckningen på Södra Infarten på Inlag.

Den ändrade vägsträckningen innebär att vi gör en ny infart mot korsningen till Läraregatan, en sträcka på drygt 100 meter. Orsaken är att ge plats för bygget av en ny stadsgata samt ytterligare p-platser som en del av infrastrukturen kring det nya badhuset.

Ställplats för husbilar försvinner

Vi bygger om en parkering norr om den nya vägsträckningen där det blir cirka 130 p-platser. Dessa kommer att behövas i samband med bygget av badhuset och de nya kvarteren Aranäs etapp 3 och 4. På grund av ombyggnationen av parkeringen tar vi bort ställplatserna för husbilar. Husbilar hänvisas istället till någon av campingplatserna i kommunen.

Klart till sommaren

Arbetet  utförs av kommunens entreprenör Sandahls Grus & Asfalt AB och beräknas vara klart till sommaren 2018.

Centrala bostäder, nytt badhus och utbyggnad av Kungsmässan

Kungsbacka sportcenter

Mer information lämnas av

Projektledare Marie Lindh
0300-83 41 10
marie.lindh@kungsbacka.se