Vi siktar på Västsveriges bästa företagsklimat

Företagen i Kungsbacka blir allt nöjdare med kommunal service. Det visar den senaste Insiktsmätningen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Resan mot målet att ha Västsveriges bästa företagsklimat fortsätter.

Sveriges Kommuner och Landsting gör regelbundna mätningar bland företagare för att ta reda på hur de bedömer kommunernas service inom olika myndighetsområden. De nyaste siffrorna visar att Kungsbacka kommun har Nöjd kund-index (NKI) på 67. Därmed går vi upp tre steg från förra mätningen. 

- Vi är såklart riktigt glada för att vi går framåt. Myndigheterna och företagen har olika roller men vi vinner alla på ett företagsklimat som gynnar företagande och arbetstillfällen. Det stärker kommunen och regionen. Vi är på rätt väg i vårt långsiktiga arbete för Västsveriges bästa företagsklimat och vår ambition är helt klart att växla upp takten ytterligare, säger näringslivschef Elinor Filipsson.   

Våra kranskommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) jobbar även hårt med att förbättra sin service vilket gör att genomsnittliga NKI går upp ytterligare till 71.

Vi satsar på att välkomna alla

En viktig insats som påbörjas under året är ”100 procent välkommen” som handlar om att få alla att känna sig välkomna till kommunen, inklusive företagen. Programmet omfattar allt ifrån ett bra bemötande till kundresor och ständiga förbättringar med företaget i fokus.

– Konceptet ska i slutändan genomsyra hela verksamheten, men inledningsvis är fokus på tjänstepersoner med företagskontakt. Det är en jättesatsning med många personer inblandade. I grund och botten handlar det om en ökad förståelse för företagens behov och förutsättningar och hur vi bättre kan möta dem, säger Elinor Filipsson.

Bygglov förbättrar och serveringstillstånd ligger högt

- Det är väldigt kul att bygglov ökar i år igen. Vi har gjort en resa, 2015 låg vi på NKI 47. Det visar på att vi har tagit steg i rätt riktning under årens lopp, även om vi inte är hemma än. För att bli bättre har vi exempelvis infört tillståndslots och företagsteam som jobbar mot företagare, säger Hanna Ståhl, verksamhetschef för bygglov.

I Kungsbacka är företagarna specifikt nöjda med servicen på områdena Livsmedel och Serveringstillstånd.

- Jag är nöjd med årets resultat. Livsmedel ligger på NKI 75 och Serveringstillstånd på riktigt bra nivå, NKI 85. Vi kommer fortsätta jobba i den riktning, att ge bra service och hjälpa företagen göra rätt, säger enhetschef Livsmedel Marianne Löfgren.

För markupplåtelse är det genomsnittliga NKI-resultatet 72, och Kungsbacka har NKI 62. Detta är en minskning från 2016 då NKI var 64. För Miljö- och hälsoskydd är det genomsnittliga NKI-värdet 69. Kungsbacka har NKI 63, vilket är en minskning från 2016 då NKI var 65.

Framtida satsningar

- Vi behöver bli bättre på att prata med och fånga in synpunkter från företagarna så att vi vet vad vi ska bli bättre på. En sak vi ser som alltid får låga poäng är effektiviteten. Där är vår digitalisering en väldigt viktig väg fram och något vi arbetar stenhårt med idag, säger Hanna Ståhl.

- I dagens läge handlar det inte alltid om att göra mer utan att göra smartare. Genom de regionala samarbeten som nu utvecklas och fördjupas kan vi kan vi lära av varandras framgångar och snabbare komma framåt, säger Elinor Filipsson.

Läs mer om SKL:s servicemätning 2017

Mer information:

Näringslivschef
Elinor Filipsson
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se