Ingen färg i avloppet!

Målar du om huset i sommar? Häll absolut inte överbliven färg i avloppet.

Lackfärger innehåller lösningsmedel och vattenlösliga färger kan innehålla det giftiga och förbjudna ämnet nonylfenol, ett hormonliknande ämne som riskerar att orsaka genetiska förändringar. Gula och röda konstnärsfärger kan innehålla kadmium.

Vi har ingen möjlighet att rena dessa ämnen på reningsverken. Tvärtom riskerar de att försämra vår biologiska rening så att fler oönskade ämnen släpps ut i naturen.

Gör så här

För lackfärg gäller att ta hand om färgrester och tvätta penslar, rollers och behållare så att inga färgrester kommer ut i avlopp eller dagvatten. 

  • Torka av penseln eller rollern så mycket som möjligt på en trasa eller papper innan du rengör den.
  • Lämna överbliven färg, trasor, förbrukad lacknafta och liknande på återvinningscentralerna Barnamossen, Klovsten och Åsa.

För vattenlöslig färg gäller att torka av penseln eller rollern så mycket som möjligt på papper innan du sköljer den i vatten. Trasor och papper kan du slänga i brännbart. 

  • Lämna överbliven färg på återvinningscentralen. 

I stället för att rengöra penslar och rollers mellan varje målning, lägg dem i en plastpåse och knyt till så kan du använda dem igen. 

Miljöfarliga ämnen i färg

Målarfärg kan innehålla olika miljöfarliga ämnen, här är några exempel:

  • Oktyl/nonylfenol som är giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga effekter i miljön. 
  • Ftalater (DEHP, DBP, BBP, DINP, DNOP, DIDP) som är reproduktionstoxiska med risk för fosterskador och nedsatt fortplantningsförmåga.
  • Kadmium, finns främst i konstnärsfärger, läs mer här.

Det här kan du som konsument göra

Försök att köpa miljömärkta produkter. Samla upp färgrester, kemikalier, och lösningsmedel och lämna på återvinningscentralen, och lämna överblivna läkemedel på ett apotek. Låt inte miljöfarliga ämnen nå avloppet.

Läs mer om hur du hanterar farligt avfall i ditt hushåll.

Det här gör avloppsreningsverken

Vi samarbetar med industri och branschorganisationer när det gäller utbildning och uppströmsarbete. Vi ställer krav på anslutna industrier och verksamheter. En del av arbetet är att informera om miljögifter till industrier, hushåll och skolor.

Vi deltar i forskning om hur utsläpp av kemikalier och potentiella miljöhot som läkemedelsrester kan påverka hälsa och miljö. Vi medverkar i forskning om nya effektiva och energisnåla reningstekniker. 

Vårt reningsverk är certifierat enligt Revaq. För certifiering tas prov på slam där resultat ska visa att rikt- och varningsvärden inte överskrids för metaller och miljögifter eftersom slam ska kunna användas som gödsel på jordbruksmark. 

Kontakta gärna

Miljöingenjör Sandra Carlström
Hammargårds reningsverk
0300-83 43 29
sandra.carlstrom@kungsbacka.se