Så kontaktar du oss i sommar

Här hittar du information om ansvariga inom Förskola & Grundskola under vecka 28-31.

Vecka 28-31 har kommunens förskolor och skolor begränsat öppethållande. Under dessa veckor finns en särskild skolledning med en tillförordnad ansvarig förskolechef samt tillförordnad rektor för alla förskolor och skolor.

Särskild skolledning

Om du under perioden  9 juli till 3 augusti, vecka 28-31, behöver komma i kontakt med någon ansvarig för förskolan eller grundskolan ska du
- mejla forskola.grundskola@kungsbacka.se eller

- ringa 0300-83 40 00, så får du hjälp att komma i kontakt med ansvarig.

Sommaröppen verksamhet

Under perioden vecka 28-31 finns också utvalda förskolor och fritidshem som är öppna för vårdnadshavare som anmält behov av omsorg.

Information om sommaröppen verksamhet