Ändrade rutiner kring skolkort för elevresor

Från och med hösten 2018 gäller nya rutiner kring skolkort för elevresor. Det är nu hemkommunens skyldighet att förse kommunens folkbokförda elever med skolkort.

Om du bor i Kungsbacka kommun och går på Aranäsgymnasiet, Beda Hallbergs gymnasium eller Elof Lindälvs gymnasium kommer du att vid terminsstart få ditt skolkort på skolan precis som vanligt.

Går du däremot på en friskola eller på en kommunal skola i en annan kommun kommer du att få ditt skolkort hemskickat. Hemkommunen hanterar alltså skolkortsbeställningen för alla sina elever oavsett i vilken kommun eller skola som eleven går i.

För dig som elev innebär detta:

  • Att du får ditt kort av din hemkommun där du är skriven

  • Om du tappar bort ditt kort eller om det är defekt vänder du dig till skolans expedition för att få ett tillfälligt kort

  • Du måste snarast kontakta din hemkommun för att få ett nytt busskort inom 7 dagar då det tillfälliga kortet slutar att gälla

Mer information om skolkort och elevresor