Birgitta Bengtsson, Elenor Andersson, gymnasielärare på Barn-och Fritidsprogrammet och ansvariga för innehållet i utbildningen. Foto: Caroline Bjärlestam Kristina Brocker gymnasielärare på Barn-och Fritidsprogrammet och ansvarig för innehållet i utbildningen. Foto: Caroline Bjärlestam Ulrika Brunnberg, Boställets förskola och Sara Karlsson Stegatorps förskola är positiva till utbildningen. Foto: Caroline Bjärlestam

Barnskötare vidareutbildas till formell barnskötarexamen

Genom samarbete mellan utbildningsförvaltningarna och Barn-och Fritidsprogrammet vidareutbildas personal inom förskolan till formell barnskötarexamen. Utbildningen genomförs första gången och ingår i Förskola & Grundskolas satsning för att få högre andel utbildad personal i förskola och barnomsorg.

Barn- och Fritidsprogrammet på Aranäsgymnasiet har på uppdrag av Förskola & Grundskola startat en valideringskurs för 22 anställda. Genom valideringskursen barnskötare bas stärks personal med redan befintlig yrkeskunskap, erfarenhet och kompetens genom vidareutbildning av kunskap och ämnesinnehåll. Syftet är att deltagarna uppnå formell barnskötarexamen under utbildningen som pågår ett år. 

Birgitta Bengtsson, Elenor Andersson och Kristina Brocker arbetar som gymnasielärare på Barn-och Fritidsprogrammet och är ansvariga för innehållet i utbildningen. Genom att satsa på att utbilda fler barnskötare bidrar det även till mer kompetent personal i verksamheten. Utbildning höjer också statusen på yrkesgruppen. Enligt skolverket avser validering en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats. 

Kursen använder sig av moduler, film och forum för dialog    

– Kursinnehållet är delvis komprimerad genom digitalt anpassade moduler. Varannan vecka sker inläsning via programmets digitala plattform. Detta genom flippade filmer, webbtexter och vetenskapliga artiklar, men även läromedel, fördjupningsfrågor och praktiska uppgifter. Det som deltagarna läser, diskuteras och prövas även i den egna verksamheten berättar Birgitta Bengtsson och Elenor Andersson, gymnasielärare i pedagogik.

Materialet och uppgifterna deltagarna arbetar med under självstudietiden diskuteras och presenteras vid en gemensam träff varannan vecka. Målet är att deltagarna kontinuerligt i ett öppet klimat ska kunna lyfta problem och svårigheter, kritiskt granskar både sin egen och andras verksamhet och förhållningssätt samt ge och få återkoppling från andra deltagare och lärare. 

Under ett lektionstillfälle fick deltagarna lära sig hur de kan skapa digitala sagor i syfte att prata med barnen om dilemman som kan uppstå i vardagen. Genomgången av digitala hjälpmedel hölls av Kristina Brocker. Resterade dag innehöll diskussioner och uppgifter kring mångfald, jämställdhet och socialisation.

”Kollegor och vårdnadshavare peppar oss i studierna” 

Barnskötaren Ulrika Brunnberg, Boställets förskola och Sara Karlsson, Stegatorps förskola är nöjda med utbildningen.

– Utbildningen följer ett bra upplägg, bidrar till givande diskussioner och ger mycket inspiration. Man får även med sig ett nytänk tillbaka till sin arbetsplats. Kollegor och vårdnadshavare hejar på och peppar oss i studierna, berättar Ulrika Brunnberg och Sara Karlsson.

Andra deltagare berättar att utbildningen bidrar till att de känner sig säkrare i sin yrkesroll och att det nu är enklare att sätta ord på vad de gör i vardagen. Under utbildningen lyfts frågor och tips delas mellan deltagarna som bidrar till nya idéer som de tar med dig tillbaka till arbetslaget. Även allmänna situationer kommer upp i dagsljuset och kan diskuteras vidare och bredare. 

Om vidareutbildningarna

I Kungsbacka kommun genomförs en breddutbildning och en basutbildning under året. Totalt studerar 52 medarbetare i de båda programmen. Basutbildningen studerar de som saknar formell utbildning mot barn och vid breddutbildningen studerar de som redan har en barnskötarutbildning.