Brand med rökutveckling på Hede station

Hede stationsbyggnad började brinna på taket vid 10-tiden. Räddningstjänsten var snabbt på plats med nio enheter och ett 25-tal brandmän hjälpte till på platsen.

- Jag har varit på plats och sett räddningstjänstens och entreprenörens snabba insatser och allt har fungerat mycket bra enligt de rutiner som finns vid en sådan här händelse, vilket är bra för kommunen och i förlängningen projektet, säger Sten Moberg, projektledare, Kungsbacka kommun.

Personal utsattes för rök

Evakueringen fungerade bra eftersom personal på arbetsplatsen var snabba i sina insatser. En takläggare utsattes för rök och fick åka till sjukhus.

- Vi har fått återkoppling från Östra sjukhuset och medarbetarens tillstånd och värden är bra, vilket är skönt att få bekräftat, säger Stanley Rossäng, projektchef på Vestia.

Tågtrafiken

Trafiken fick stoppas under cirka en timma men strax efter 11.00 var stoppet avklarat och det råder nu full framkomlighet på sträckan.

Begränsad brand

Branden var begränsad till taket, därför fortsätter arbetet som vanligt på måndag.
Kommunen i samarbete med entreprenören Vestia tittar just nu på om branden eventuellt påverkar tidsplaner för hösten.

 

Kontakta gärna:
Maria Rosenberg, Versamhetschef Lokalförsörjning, Förvaltningen för Service
e-post: maria.rosenberg@kungsbacka.se
Tel: 0300-83 44 30