Digital nyckelhantering inom Vård & Omsorg

I höst kommer vi att gå över till digital nyckelhantering hos våra kunder inom Vård & Omsorg. Det nya systemet ska leda till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna och öka tryggheten hos kunderna.

Förvaltningen för Vård & Omsorg har beslutat att byta system för nyckelhanteringen inom hemtjänsten och hemsjukvården. Det innebär att kunder som har hemtjänst och hemsjukvård och inte kan öppna dörren själv kommer att få ett nytt säkert digitalt låssystem monterat på sin bostad. Förändringen gäller även samtliga kunder med trygghetslarm. 

Läkemedelsskåp och värdeskåp

De nya digitala låsen kommer även att monteras på sjuksköterskornas gemensamma läkemedelsskåp också på läkemedelsskåpen som finns inne i kunders bostad. Det gäller både de som fortfarande bor hemma men också på vård- och omsorgsboenden.
Värdeskåpen som finns inne i kunders lägenheter på vård- och omsorgsboende kommer också att få nya digitala lås. Förändringen gäller både kommunala och privata aktörer inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. 

Olika varianter av lås

De digitala låssystemen finns i två olika varianter. Det ena är ett så kallat duolås. Det innebär att kunden själv kan fortsätta använda sin egen nyckel och bredvid det vanliga låset sitter en ingång till den digitala nyckeln.  Om Swedlock, som är den upphandlade leverantören av låssystemen, bedömer att ett duolås inte passar bostaden installeras istället en nyckelgömma. Då lämnar kunden ut en nyckel som sätts i nyckelgömman. Själva nyckelgömman öppnas med digital nyckel. Det är bara behörig personal som kommer kunna använda de digitala nycklarna. 

Flera fördelar

Fördelarna med de nya digitala låsen är flera. För medarbetarna innebär det att de kan åka direkt till kunden och behöver inte hämta nycklar eller invänta kollegor för att komma in hos kunden. De kan hjälpa kunden snabbare, vilket är en trygghet för både kunden och medarbetaren. Förhoppningen är att det nya systemet ska öka effektiviteten och också bli en förbättring i arbetsmiljön för medarbetarna. 

För kunden är det en ökad trygghet att hjälpen kan komma snabbare men även säkerheten kommer att öka. Syftet är också att minska antalet stölder ur värdeskåp och läkemedelsskåp.
- Vi tror att den nya digitala låshanteringen kommer minska den upplevda stressen hos medarbetarna eftersom de kan lägga mindre tid på att hämta och lämna nycklar. Förhoppningsvis ger det även en kortare inställelsetid generellt när vi åker ut till kunder på larm, Maria Mangfors Hallberg, chef för Verksamhetsutveckling på Vård & Omsorg. 

Införs under hösten

Kungsbacka kommun har skickat ut informationsbrev till fastighetsägare samt berörda kunder under slutet av maj. Fastighetsägare måste ge sitt medgivande till kommunen att montera de digitala låsen. De digitala låssystemen ska monteras under hösten och kommer därefter att börja användas successivt.

Swedlock är leverantör

Kungsbacka kommun har upphandlat systemet och det var företaget Swedlock AB som vann upphandlingen. Systemet används idag i ungefär 60 svenska kommuner, bland annat Falkenberg och Varberg. Det används dagligen av över 45 000 dagliga användare, främst inom äldreomsorg, räddningstjänst och andra samhällsviktiga funktioner.


Kontakt
Vid frågor från media:
Maria Mangfors-Hallberg, chef Verksamhetsutveckling på Vård & Omsorg
0300-83 87 16

Vid frågor från fastighetsägare, kunder eller anhöriga:
Kungsbacka kommun
0300-83 30 33