Flera företagsbesök under Framtidsforum 2018

Från restaurang till vakumlyftar. Det var en bredd bland företagen som besöktes under Framtidsforum 2018. En stor grupp politiker och tjänstemän var nyligen ute och träffade företag för att prata om hur det är att driva företag i Kungsbacka.

För andra året i rad satsades det på flertalet företagsbesök under samma dag som Framtidsforum. Runt 30 tjänstepersoner och politiker åkte den 22 maj ut och besökte företagare i kommunen inom olika branscher. Samtalen under dagen berörde en bredd av ämnen som gav både positiv feedback och givande samtal om de utmaningar som företagare ser i Kungsbacka.

Eva-Marie Fyrberg på Skårs Gård delade med sig av sin bild av kontakten med kommunen och handläggningstiderna som hon upplever vara långa främst när det kommer till bygglov. Men hon berättar också att hon ser en positiv utveckling i och med att det idag är mycket lättare att få kontakt med kommunen än vad det tidigare har varit.

Även på Tura Scandinavia pratade man om kontakten med kommunen där man lyfter fram att känslan av att kommunen visar intresse för företagen och deras verksamhet genom kontakt är viktigt för företagare.

Dialogen leder till förbättringsarbete

För att kommunens tjänstpersoner och politiker ska kunna verka för företagens bästa behöver de känna till vad som fungerar bra för företagen i Kungsbacka och de utmaningar företagare står inför. Företagsbesöken är ett bra sätt att ha en löpande dialog med företagen.

En av de stora utmaningarna för många verksamheter är kompetensförsörjningen. På Hellstens Växellådor diskuterades vikten av att det finns bostäder för personalen som kommer till Kungsbacka för att arbeta. Man ser detta både som en utmaning men också en möjlighet för samarbeten med andra verksamheter som har samma behov där kommunen kan vara med och stötta.

Besöken är en uppskattad aktivitet av såväl företagare som hos kommunens tjänstepersoner och politiker. Roland Andersson, VD på Pritec Vaculyft, var en av de företagare som fick besök under dagen och även deltog i kvällens dialogmöte.

– Det var intressant att få visa vad vi gör och det verkade som att det var uppskattat att få träffa oss och ta del av vår verksamhet, berättade han om besöket.

Diskussionerna från företagsbesöken tillsammans med kvällens dialogmöte på Framtidsforum håller nu på att sammanställas och bearbetas. Feedbacken från företagen tas in i kommunens pågående förbättringsarbete och i arbete med den nya näringslivsstrategin för 2019-2022 som du kan läsa om här.