Flyttstök i stadshuset

Idag flyttar vi möbler inför kommande ombyggnad och ber besökare ha överseende med att det kan vara lite rörigt i entrén.

Idag flyttar vi möbler inför den ombyggnad av stadshuset som snart ska börja. Vi ber besökande till stadshuset ha översende med att det kan vara lite rörigt i entrén.