Idag börjar vi med provtagning av badvatten

Nu är det dags att börja följa vattenkvalitet på kommunens badplatser. Vid fyra förutbestämda tillfällen varje sommar tar förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd prover på badvattnet för att kontrollera bakteriehalten. Vi kontrollerar 16 badplatser, varav åtta är EU-badplatser.

Våra mätningar, vattenkvalitet och temperatur på badplatserna kan du se på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Tänk på att mätningarna av vattenkvaliteten bara görs två gånger i månaden och att uppgifterna därför inte är helt dagsfärska.

Vattenkvalitet klassas i kategorier

Badvattenproverna graderas i tre kategorier: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. 

Varje sommar skriver vi om provresultaten på badvattnet – håll utkik på startsidan för kungsbacka.se.

Du kan läsa vad algblomning och badklåda är, och även se vattenkvalitet vid andra badplatser i Europa på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Klassificeringar över alla EU-badplatser

Varje år gör Folkhälsomyndigheten klassificeringar över alla större badplatser som visar vilken kvalitet det är på badvattnet. Betyget baseras på provtagningar från de senaste fyra åren.

Klassificeringarna graderas i fyra kategorier: dålig kvalitet, tillfredställande kvalitet, bra kvalitet och utmärkt kvalitet.

I år har Kungsbacka 10 badplatser med klassificeringen Utmärkt kvalitet (tre fler än förra året). Två klassas som Bra kvalitet och de resterande fyra har inte provtagits tillräckligt länge för att klassas.

Skyltar visar badvattnets status

På varje badplats i kommunen ska det finnas en skylt som anger badplatsens status. Om ett badvattenprov visar på otjänligt badvatten sätter vi upp en tillfällig skylt där vi avråder från bad. 

Vad är ett EU-bad?

Som EU-bad räknas alla bad som har mer än 200 badande per dag i snitt. De lyder under EU-direktivet med provtagning minst 3-4 gånger under badsäsongen. Kommunen undersöker antalet badande och anmäler alla sina EU-bad till Naturvårdsverket.

Den definierade badsäsongen i Sverige styr under vilken period prover måste tas vid EU-badplatser. Det första provet ska tas strax innan badsäsongen och därefter tas resterande prov fördelat under badsäsongen.

Badplatser som kollas i Kungsbacka:

Gårda brygga Norra
Gårda Brygga Södra 
Hanhals holme 
Krokvik 
Lerkil 
Rågelund
Röda Holme
Smarholmen 
Särö Västerskog
Sörvik (Vita sand)
Tjolöholm 
Torstensvik 
Utholmen-Gottskär 
Vallda Sandö 
Vallersvik
Örsviken