Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är inte farligt för människor. Däremot kan människor sprida smittan, via mat. Därför vädjar nu svenska myndigheter till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem.

Om sjukdomen skulle ta sig in i Sverige kan det kunna innebära massdöd av vildsvin, samt risk för exportstopp, vilket skulle ge konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. Ett positivt fall skulle nämligen kunna begränsa vår export starkt.

Sprids via mat med människor

Sjukdomen sprids via mat, med människor. Alla typer av charkvaror med griskött som inte upphettats tillräckligt under tillverkningen kan bära på virus. Exempel på sådana produkter är kallrökta korvar och torkad skinka. En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka inte bara ett enormt lidande för vildsvin och grisar, utan också slå hårt mot våra lantbrukare och svensk ekonomi.

Så kan du förhindra att sprida afrikansk svinpest

• Lämna eller ge aldrig matavfall till vilda djur och tamgrisar.
• Ta hand om ditt matavfall så att inga vilda djur kommer åt det. Det gäller både hemma och vid picknik och på rastplatser.
• Kompostera matavfall i sluten behållare.
• Ta reda på vad som gäller då du ska resa utomlands. Från vissa länder är det förbjudet att ta med sig livsmedel och andra animaliska produkter.
• Ta inte med skinka och charkprodukter från smittade länder, eftersom sådana produkter kan innehålla virus.

Mer information

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om afrikansk svinpest.

Jorbrukverkets webbplats

Gården och djurhälsan

Statens veterinärmedicinska anstalt

Naturvårdsverket - det här gäller vid jakt