Odling visar möjligheter att tänka nytt

Årskurs 5 på Frillesåsskolan och läraren Hanna Wadstöm arbetar just nu med ekosystem och biologisk mångfald. Genom att tänka nytt kring ämnet odling blir det nu möjligt att utöka odlingsprojektet och möjlighet att integrera odlingen bredare i undervisningen, bland annat i entreprenörskap. Odlingen kan även kopplas till värdegrund och frågor om liv.

Eleverna ska under ett år bygga upp ett arbete och belysa de viktiga ingredienserna för liv, det vill säga; vatten, syre och näring och dess sammansättningar. I våras blev de beviljade utvecklingsmedel som de sökt via förvaltningen. Skolans mål med projektet är att göra eleverna medvetna om den biologiska processen från frö till skördebar planta. Tanken är att projektet blir återkommande i varje årskurs och integreras till skolans årshjul.

– Nu ska vi köpa in lampor för belysning och krukor. Detta för att kunna starta processen och så tidigare på året. Vi kan även köpa fröer och kanske plantor som vi kan arbeta och utföra mindre experiment med. Redan i december kan eleverna så och förvara plantorna i klassrummet för att sedan flytta ut dem till skolans växthus. Detta gör det möjligt att följa odlingen tidigare och integrera den i andra ämnen, berättar Hanna.

Odling går genom i flera skolämnen

Genom inblick i entreprenörskap blir det även möjligt för eleverna att fundera kring affärsidé och företagande. Under våren gjorde de studiebesök på en handelsträdgård. En del plantor som eleverna själva drivit upp i sitt projekt har de sålt till ett äldreboende i närheten. Arbetet är värdeskapande och eleverna får arbeta med att ta ansvar, informera de andra i klassen och dela med sig av det de gör på bland annat på sociala medier (Instagramkonto @klassenodlar). Många elever har inspirerats och tar in de nya kunskaperna.

– Genom att låta alla klasserna i årskurs 5 så egna fröer, vattna och ta ansvar för både sin egen och andras plantor har intresset för projektet förstärkts mer än det skulle gjort om de bara fick varsin planta. Vi ska även fortsätta med vårt projekt och utveckla detta vidare i årkurs 6, något som jag vet att många redan ser fram emot. Genom att få med det entreprenöriella lärandet har de redan upptäckt att arbetet lönar sig och nästa år kan de så ännu mer och sälja, avslutar Hanna Wadström.

Kontakta gärna

Läraren, Hanna Wadström eller ta kontakt med Frillesåsskolan.
Kontaktinformation