Ögärdets förskola utreds för mögelpåväxt

Personal på Ögärdets förskola i Fjärås indikerade i april att de hade besvär från luftvägarna när de vistades i förskolelokalerna och därför utfördes en spormätning. Man hittade då låga halter av en typ av svartmögel i två utrymmen i den gamla delen av förskolan.

Kommunen har hyrt fastigheten i många år för att bedriva förskoleverksamhet, men äger nu fastigheten. Förskoleverksamheten har funnits i lokalen sedan 1970-talet och utökades med en tillbyggnad på 1980-talet. Vid köpet utfördes en överlåtelsebesiktning som inte visade på byggnadsrelaterade skador.

Åtgärder sattes snabb in

Kommunen startade därför en utredning av miljön inomhus som visade att det fanns en mögelsort som indikerade fuktproblem. Förskola stängdes omgående eftersom det inte var lämpligt att vistas i byggnaden under den planerade saneringen. Barnen erbjöds placeringar i andra förskolor och skollokaler i Fjäråsområdet.

Utredning av hela byggnaden

Därefter startade en andra utredning för att ta reda på hela byggnadens status vad gäller mögelsporer. Fasaden öppnades på fem ställen från utsidan och då hittades mögelpåväxt på syll, reglar och utegips, som visade att påväxten var omfattande. Påväxten av mögelsporer fanns inuti byggnadskonstruktionen och på utsidan.

Ingen negativ hälsopåverkan

I samarbete med Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum (VMC) har vi haft en diskussion om hälsopåverkan, och de låga inomhusvärdena som man hittade har inte haft en negativ hälsopåverkan på personal och barn.
Det beror på att påväxten finns inuti byggnadskonstruktionen och på utsidan, och enligt mätningen har bara låga halter av mögelsporer funnits inomhus jämfört med utomhusprov. Därför har inte inomhusmiljön påverkats nämnvärt.

Vilka åtgärder gör man nu

Kommunen startar omgående en utredning över vilka åtgärder för sanering av byggnaden som behövs. Verksamheten i den paviljong som nyligen placerats intill den gamla byggnaden berörs inte.

Barnomsorg för Ögärdets förskolebarn

De barn som nu har sin barnomsorg i paviljongen fortsätter att ha sin placering där. De barn som kommunen har ordnat andra placeringar till och de barn som ännu inte har börjat på förskolan, får sin barnomsorg i paviljongen, alternativt på annan förskola i Fjärås. Vårdnadshavare är informerade om hur kommunen arbetar vidare med placering av berörda barn.

Kontakta gärna
Thomas Nilsson, Enhetschef, Förvaltningen för Service
E-post: thomas.nilsson@kungsbacka.se
Tel: 0300 – 83 79 18