Personalbrist inom Individ & Familjeomsorg

I alla Sveriges landsting och regioner är bemanningssituationen inom hela omsorgssektorn ansträngd i sommar, enligt SKL. Nu har personalbristen även drabbat några av kommunens verksamheter. Bemanningssituationen inom personlig assistans och bostäder med särskild service inom individ och familjeomsorgen är ansträngd.

- Detta är en utmaning på nationell nivå som vi måste ta oss an. Vi behöver tänka nytt kring hur vi arbetar i framtiden och se över samordningen av våra resurser. De ekonomiska förutsättningarna och personella resurserna för att upprätthålla en välfärd med god kvalitet kommer att förändras i takt med att vi blir fler som behöver stöd och omsorg men färre som kan utföra, säger Eva Apelvi, förvaltningschef på Individ & Familjeomsorg.

Kommunens bemanningscenter som fortfarande arbetar med sommarrekryteringen har sett en större brist på sökande i år jämfört med förra året.

- Denna utmaning är i och för sig inte unik för Kungsbacka utan läget verkar vara detsamma i hela landet. Vi har gjort fler insatser inför årets sommarrekrytering, plus att vi började mycket tidigare än förra året, säger Maja Fredholm, utvecklare/projektledare, som jobbar med sommarrekryteringen.

På förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har det även varit få sökande till fasta tjänster och de har fått använda sig av vikarier för att täcka de fasta tjänsterna. Dessutom har många avhopp förekommit bland vikarierna inför sommaren.

- Vår upplevelse är att vi verkligen gjort allt för att få in kandidater. Känslan från vår sida är att vi lyckats lösa mer inför denna sommar än förra. Bristen på sökande och många vakanta tjänster ute i verksamheterna är ingen bra kombination och inte något vi direkt kan styra över, även om vi önskat att vi kunnat, säger Maja.

Förvaltningsledningens åtgärder

Eva Apelvi berättar att alla i förvaltningsledningen jobbar aktivt med att lösa situationen. Här är några exempel på åtgärder:

  • Ledningen ser bland annat över samverkan mellan verksamhetsgränserna för att pussla ihop bemanningen. Man går ner till grundläggande hjälp inom alla verksamheter så att personal kan hjälpa till över verksamhetsgränserna.
  • Förvaltningen är också i kontakt med andra förvaltningar för samverkan.
  • Man har tillsatt en grupp som samordnar tomma pass med de resurser som finns idag.
  • All ordinarie personal och de som är föräldralediga kommer att erbjudas ett så kallat sommaravtal. Det innebär att personalen får en extra ersättning om de förlägger sin semester efter perioden 1 juni till 31 augusti 2018.

Utöver dessa åtgärder fortsätter kommunen att rekrytera genom bland annat annonser. Brukare och anhöriga har informerats om den nuvarande situationen och om de åtgärder som görs.

Söker du eller någon du känner jobb i sommar?

Vi söker personliga assistenter och semestervikarier till våra grupp- och servicebostäder.

Har du frågor eller funderingar om hur det är att jobba som semestervikarie hos oss? Kontakta oss så berättar vi mer. Välkommen med din ansökan!

Kontakta gärna

bemanning.rekrytering@kungsbacka.se

Läs mer om kommunens sommarjobb här.

Kontakta gärna