REKO: lokal handel utan mellanhänder

Genom REKO-ringar på Facebook kortas vägen mellan produktion och tallrik. Konceptet som skapar nya samarbeten och ger mindre Halländska producenter möjligheter att nå ut till konsumenter har nu kommit till Kungsbacka.

Mindre producenter säger att det är svårt att nå ut på marknaden och få synlighet. Genom REKO-ringar får lokala producenter en plattform att nå sin målgrupp samtidigt som betydelsen av närproducerad mat ställs i fokus.

De flesta är medvetna om att konsumtion av livsmedel påverkar klimatet. I Kungsbacka står livsmedelskonsumtion tillsammans med flyg för en stor del av kommunens klimatpåverkan, enligt en nyligen skriven uppsats. Eftersom vi inte kan leva utan livsmedel kan ett sätt att minska sitt ekologiska fotspår vara att handla mer lokalproducerad mat. REKO-ringar skapar en plats för denna lokala handel och för producent och konsument närmare varandra.

REKO står för Rejäl Konsumtion och spelar dessutom på ordet rekos betydelse för schysst, trevligt och rättvist. I Kungsbacka startades en REKO-ring upp i juni 2018. Initiativtagaren och gruppens administratör är Bea Hultfeldt.

– Detta är en väldigt bra handel för just små producenter som annars kan ha svårt att komma ut på marknaden. Men även för konsumenten då man kan hitta produkter som man annars kanske inte ens visste fanns, säger hon om REKO-handeln.

Intresset att skapa former för lokal handel kommer av många anledningar. Genom att handla mer lokalproducerat stärks både mindre företag och ett mer hållbart synsätt på konsumtion. Som konsument har du möjlighet att skapa en relation till producenter, ställa frågor om produkterna och minska din klimatpåverkan.

Så går det till

All handel görs upp i förväg via Facebookgruppen, på så sätt minskar svinnet av eventuella varor som inte säljs. Alltså behöver du för att kunna handla gå med i gruppen, som i Kungsbacka heter REKO-Ring Kungsbacka.

Innan utlämningstillfällena skriver producenterna en annons i Facebookgruppen och talar om vilka produkter den har med vid nästa utlämning. För att boka varor skriver kunden en kommentar om vad och vilken mängd den önskar. När kommentaren är bekräftad av producenten är köpet gjort och utlämningen sker under angiven tid.

Utlämningarna sker jämna veckor på onsdag, i Kungsbacka klockan 18.30–19.00. Eftersom producenterna ofta är på flera ringar under samma dag, är det viktigt att hålla tiden för att hämta sina bokade varor.