Anders Engelbrektsson och Staffan Fritiofsson på Tum Bygg.

Tum bygg med hjärtat i Kungsbacka!

Det råder byggboom i Kungsbacka och Sverige. Framgång borde vara givet då kan man tycka. Alla som driver företag vet dock att bakom framgång ligger hårt arbete. I maj besökte kommunstyrelsens arbetsutskott Tum Bygg AB för att diskutera bland annat samverkan och upphandling.

Kunder återkommer och ger rekommendationer vilket leder till mer jobb – om man gör bra ifrån sig. Personal kan lätt byta arbetsgivare när efterfrågan på duktiga hantverkare är större än utbudet – om man inte värnar om sin personal.
Tum Bygg AB har mer än dubblat sin omsättning på fem år och har nu 26 snickare anställda. Sen starten har deras personalomsättning varit nästan noll. Med andra ord, de som börjar hos Tum bygg väljer att stanna.

Företagets motto är att ”kaffet alltid är godare när jobbet är klart och kunden är nöjd”. En devis som gäller vare sig kunden är en privatperson eller ett större företag. Företaget startades 1995 av Anders Engelbrektsson och Staffan Fritiofsson. De var då två unga snickare med säsongsjobb som fick rådet att starta firma tillsammans. Sagt och gjort blev de företagare utan att egentligen ha någon kunskap om att driva företag. Något de inte ångrar idag även om de numera inte har tid att själva vara ute på byggen längre.

Samverkan med skolan viktig

Båda gick de på bygg- och anläggningsprogrammet i Kungsbacka som unga liksom de flesta av deras anställda idag. Betydelsen av att ta emot lärlingar från skolan som ett sätt att klara företagets kompetensförsörjning var något de talade sig varma om när kommunens styrande politiker var på företagsbesök hos Tum bygg häromdagen. Dessa företagsbesök är en viktig del i politikernas arbetsmånad då det är ett tillfälle att fånga företagares synpunkter på kommunen och öka förståelsen för företagens utmaningar.

Att sätta en rimlig timkostnad

Kommunens prissättning av hantverkstimmar i sina upphandlingar var ytterligare en fråga som diskuterades. Staffan tryckte på att kommunen måste sätta en rimlig nivå och efterfrågade en större marknadskunskap hos kommunen som upphandlare.

Fredrik Hansson (c), vice ordförande i Kommunstyrelsen tillika ordförande i Nämnden för Service där Upphandling ingår, berättade att Kungsbacka har börjat genomföra branschvisa tidiga dialoger innan upphandlingar för att stämma av med branschföreträdare vilka krav som är rimliga inför en upphandling. Besöket avslutades i enighet om att detta bådar gott för framtiden.